Logotyp jednostki organizacyjnej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czeladzi im. Stanisławy ŁakomikStrona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

20 SIE 2019

DROGA DO SUKCESU

„Droga do sukcesu” kolejny projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Szkoła Podstawowa nr 1 pozyskała kolejne środki finansowe na realizację projektu „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Budżet projektu to 321 248,49 PLN;
dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich wynosi 289 123,64 PLN.
Czas realizacji - od 5 sierpnia 2019 r. do 19 czerwca 2020 r.

Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi. Celem jest poprawa jakości kształcenia, wspomożenie całościowe i wyrównanie za pomocą systematycznej pracy i nowatorskich metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komputerowej kompetencji matematycznych, językowych, społecznych, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wyposażenie uczniów w umiejętność uczenia się w celu uzyskania pożądanego na rynku pracy zawodu oraz samodzielnego, odpowiedzialnego, prawidłowego i świadomego funkcjonowanie
w społeczeństwie.

W ramach projektu wyposażono pracownie przyrodnicze i matematyczne. Zakupiono 3 tablice interaktywne i podłogę interaktywną, meble do pracowni przyrodniczej, wizualizer, programy komputerowe do nauczania matematyki, fizyki, przyrody, zestawy demonstracyjne do nauczania fizyki, przyrządy do przeprowadzania obserwacji z chemii i z przyrody, wagi, mikroskopy, mapy geograficzne, plansze i modele demonstracyjne, łamigłówki i inne pomoce dydaktyczne.

Prowadzone będą dodatkowe zajęcia z matematyki i z języka angielskiego niwelujące dysproporcje, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, a także warsztaty, projekty i zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów.
Więcej informacji o projekcie w zakładce DROGA DO SUKCESU.

AGM

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Reymonta 80, 41-250 Czeladź
TEL./FAX: (32) 265-15-57
e-mail sp1[at]sp1.czeladz.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czeladzi im. Stanisławy Łakomik

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl