Logotyp jednostki organizacyjnej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czeladzi im. Stanisławy ŁakomikStrona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Organizacja pracy szkoły / Ogloszenia / Droga do sukcesu

Droga do sukcesu

 

„Droga do sukcesu” kolejny projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Szkoła Podstawowa nr 1 pozyskała kolejne środki finansowe na realizację projektu „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Budżet projektu to 321 248,49 PLN;
dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich wynosi 289 123,64 PLN.
Czas realizacji - od 5 sierpnia 2019 r. do 19 czerwca 2020 r.

Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi. Celem jest poprawa jakości kształcenia, wspomożenie całościowe i wyrównanie za pomocą systematycznej pracy i nowatorskich metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komputerowej kompetencji matematycznych, językowych, społecznych, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wyposażenie uczniów w umiejętność uczenia się w celu uzyskania pożądanego na rynku pracy zawodu oraz samodzielnego, odpowiedzialnego, prawidłowego i świadomego funkcjonowanie w społeczeństwie.

W ramach projektu wyposażono pracownie przyrodnicze i matematyczne. Zakupiono 3 tablice interaktywne i podłogę interaktywną, meble do pracowni przyrodniczej, wizualizer, programy komputerowe do nauczania matematyki, fizyki, przyrody, zestawy demonstracyjne do nauczania fizyki, przyrządy do przeprowadzania obserwacji z chemii i z przyrody, wagi, mikroskopy, mapy geograficzne, plansze i modele demonstracyjne, łamigłówki i inne pomoce dydaktyczne.

Prowadzone będą dodatkowe zajęcia z matematyki i z języka angielskiego niwelujące dysproporcje, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, a także warsztaty, projekty i zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów.

Na zajęcia obowiązują kryteria rekrutacji:

oceny z przedmiotów uzyskane na koniec roku szkolnego tzn. uczniowie chcący uczęszczać na zajęcia wyrównawcze, którzy na koniec roku szkolnego otrzymali ocenę niedostateczną lub dopuszczającą - 2p., dostateczną -1p.

Uczniowie zdolni - ocena bardzo dobra i celująca - 2p., dobra - 1p.

rekomendacja wychowawcy (0p.-2p.);

systematyczny udział w różnych zajęciach dodatkowych w minionym roku szkolnym (0p.-2p.).

W przypadku udziału w zajęciach kształtujących kompetencje społeczne i samodzielnego uczenia się obowiązują wymienione kryteria, plus kryterium dodatkowe: wskazanie w opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną (0/1p.)

Uczniów z niepełnosprawnościami obowiązują takie same kryteria.

Proponowane zajęcia:
Klasy I – III – język angielski, matematyka, język niemiecki, zajęcia kształtujące kompetencje społeczne i samodzielnego uczenia się.
Klasy IV – VIII - język angielski, matematyka, język niemiecki, kółko biologiczne, kółko geograficzne, zajęcia gazetki szkolnej – Junior Media, zajęcia kształtujące kompetencje społeczne i samodzielnego uczenia się.

Zajęcia będą odbywać się od 16 września 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. i od 7 stycznia 2020 r. do 19 czerwca 2020 r., przez 30 tygodni.

Dokumenty rekrutacyjne:
deklaracja chęci udziału,
zgoda na udział w zajęciach,
wypełniona deklaracja z danymi osobowymi uczestnika projektu (ucznia),
oświadczenie uczestnika projektu.

Szczegółowych informacji na temat realizacji projektu „Droga do sukcesu” udzielą wychowawcy podczas godzin wychowawczych, a dla rodziców podczas zebrań, które odbędą się 9 września 2019 r.

Koordynator projektu
Agata Grabowska - Maj

 

 GALERIA ZDJĘĆ ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

 ARTYKUŁY I SPRAWOZDANIA

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Godziny i minuty.pdf Godziny i minuty.pdf 19-12-11 16:15 0.92MB pobierz plik: Godziny i minuty.pdf
Droga do sukcesu w 1A.pdf Droga do sukcesu w 1A.pdf 19-12-15 16:58 13.12KB pobierz plik: Droga do sukcesu w 1A.pdf
Magiczny dywan.pdf Magiczny dywan.pdf 19-12-30 11:18 110.59KB pobierz plik: Magiczny dywan.pdf
O zajęciach matematycznych.pdf O zajęciach matematycznych.pdf 19-12-30 16:58 897.75KB pobierz plik: O zajęciach matematycznych.pdf
Chwalimy się matematycznymi sukcesami.pdf Chwalimy się matematycznymi sukcesami.pdf 19-12-30 17:00 38.48KB pobierz plik: Chwalimy się matematycznymi sukcesami.pdf
Rozwijamy umiejętności językowe.pdf Rozwijamy umiejętności językowe.pdf 20-01-06 20:41 2.61MB pobierz plik: Rozwijamy umiejętności językowe.pdf
Między nami - Wiadomości Szkolnego Mundurka.pdf Między nami - Wiadomości Szkolnego Mundurka.pdf 20-01-08 08:14 185.5KB pobierz plik: Między nami - Wiadomości Szkolnego Mundurka.pdf
Fotoreportaż z otwarcia pracowni przyrodniczej.pdf Fotoreportaż z otwarcia pracowni przyrodniczej.pdf 20-01-16 16:47 692.15KB pobierz plik: Fotoreportaż z otwarcia pracowni przyrodniczej.pdf
Rozwijamy umiejętności matematyczne.pdf Rozwijamy umiejętności matematyczne.pdf 20-02-03 17:23 199.48KB pobierz plik: Rozwijamy umiejętności matematyczne.pdf
Zajęcia koła przyrodniczego.pdf Zajęcia koła przyrodniczego.pdf 20-02-24 18:10 30.94KB pobierz plik: Zajęcia koła przyrodniczego.pdf

Redakcja strony: Droga do sukcesu Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Agata grabowska - Maj
  • Pierwsza publikacja:Kazirodek Violetta2019-08-20 13:02:39
  • Aktualizacja publikacji:Kazirodek Violetta2019-12-11 16:16:53
  • Wytworzenie publikacji:Kazirodek Violetta2019-12-11 16:16:30
  • Zatwierdzenie informacji:Kazirodek Violetta2019-12-11 16:16:30
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Reymonta 80, 41-250 Czeladź
TEL./FAX: (32) 265-15-57
e-mail sp1[at]sp1.czeladz.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czeladzi im. Stanisławy Łakomik

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl