Strona główna/Aktualności/ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (..)

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2023/2024

11 Maja 2023

15 maja 2023r. w woj. śląskim rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja obywa się z wykorzystaniem platformy Vulcan, link do strony https://slaskie.edu.com.pl

Na stronie dostępny jest film instruktażowy, który ułatwi kandydatom proces rejestracji wniosków oraz wskaże dalsze czynności z tym związane.

Szanowni Państwo, przygotowaliśmy dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych film instruktażowy, który ułatwi im przejście przez proces rekrutacji w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN. Zachęcamy do zapoznania się z nim VULCAN Rekrutacja 2023 - przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie: https://youtu.be/-II5pc62VRc

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja zasadnicza

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
15.05.2023 29.05.2023 15:00 Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz do oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji
15.05.2023 19.06.2023 15:00 Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
30.05.2023 08:00 12.06.2023 15:00 Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych/predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej oraz uzdolnień kierunkowych

Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały. Wyniki zostaną opublikowane do 14 czerwca w szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu oraz w systemie rekrutacji na koncie kandydata
23.06.2023 08:00 10.07.2023 15:00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

Dostarczenie do szkoły I wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
23.06.2023 10.07.2023 15:00 Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół lub złożenie nowego wniosku

Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wcześniej złożonego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
18.07.2023   Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
18.07.2023 08:00 25.07.2023 15:00 Potwierdzanie woli podjęcia nauki

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
26.07.2023 08:00   Publikacja list przyjętych

 

do góry