LEKTURY

16 Listopada 2020

Informujemy uczniów, że poprzez katalog on-line biblioteki szkolnej istnieje możliwość korzystania z lektur wybierając je z zasobów Biblioteki internetowej Wolnych lektur. Po wpisaniu tytułu i wyborze zbioru Wolnych lektur należy wybrać link i czytać on-line.

do góry