Strona główna/Aktualności/NAJPIĘKNIEJSZE WSPOMNIENIE ZWIĄZANE Z PREZENTEM OD ŚW. (..)

NAJPIĘKNIEJSZE WSPOMNIENIE ZWIĄZANE Z PREZENTEM OD ŚW. MIKOŁAJA - KONKURS

22 Listopada 2023

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 3 do 10 lat do
udziału w konkursie na "Najpiękniejsze wspomnienie związane z prezentem od św.
Mikołaja".
Konkurs trwa od 20 listopada 2023 roku do 6 grudnia 2023 roku.
Celem konkursu jest pobudzenie kreatywności wśród dzieci i zachęcenie ich do
aktywności artystycznej.
Zadaniem Uczestników jest przygotowanie pracy (technika dowolna- praca plastyczna,
fotografia, praca plastyczno- literacka) na temat „Najpiękniejszego wspomnienia
związanego z prezentem od Św. Mikołaja” i dostarczenie jej w terminie nie dłuższym niż
6.12.2023 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Będzinie, Wydział Promocji Powiatu, ul.
Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin.
Prace mogą być dostarczane osobiście do dedykowanego punktu odbioru prac
znajdującego się
w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, pok. 6A lub
przesłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w
Będzinie, Wydział Promocji Powiatu, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin.
Podczas akcji wyłonionych zostanie 20 najciekawszych prac nagrodzonych upominkami-
niespodziankami.

pm

do góry