Strona główna/Aktualności/Ogólne informacje dotyczące Wojewódzkich Konkursów (..)

Ogólne informacje dotyczące Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2021/2022

6 Października 2021

Ogólne informacje dotyczące Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2021/2022

1. Każdy konkurs składa się z 3 etapów organizowanych w szkole. Wszystkie konkursy mają formę pisemną i zaczynają się o godz. 9.00. Trwają 90 min.

2. Na salę, w której odbywa się konkurs uczestnik może wnieść długopis i małą butelkę wody, a na konkursy z chemii, matematyki, geografii również linijkę.

3. Uczestnik konkursu nie może używać: korektora, ołówka, długopisów suchościeralnych oraz innych materiałów i przedmiotów nie wskazanych powyżej.

4. Do I etapu konkursu uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności, zgłaszając chęć udziału nauczycielowi przedmiotu do 11.10.2021 r.

5. W dniu konkursu uczniowie nie uczestniczą w 1 lekcji, ale po zakończeniu konkursu biorą udział w pozostałych zajęciach lekcyjnych. Uczniowie zgłaszają się na konkurs 15 min przed jego rozpoczęciem, czyli o 8.45.

6. Zagadnienia do I etapu znajdują się na tablicy ogłoszeń ( I piętro) oraz u nauczyciela przedmiotu i na stronie internetowej szkoły.

7. Aby zakwalifikować się do II etapu konkursu, należy zdobyć co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia. 8. Wszelkie informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie KO w Katowicach Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty - Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

 

Harmonogram konkursów

 

 
NAZWA KONKURSU TERMIN MIEJSCEt
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

20.10.2021

Środa godz.9.00

sala 25
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

21.10.2021

Czwartek godz.9.00

sala 25
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego

22.10.2021

Piątek godz.9.00

sala 25 
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii

25.10.2021

Poniedziałek godz.9.00

sala 25 
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii

26.10.2021

Wtorek godz.9.00

sala 25
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii

27.10.2021

Środa godz.9.00

 sala 25
do góry