Strona główna/Aktualności/REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023 (..)

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023 - 2024 - POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE - 17 - 21.04.2023 r.

23 Marca 2023

Postępowanie uzupełniające
17.04.2023 r. do 21.04.2023 r. - przyjmowanie wniosków rodzica/ prawnego opiekuna dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Do 05.05.2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów dzieci spoza obwodu szkoły.
08.05. 2023 r. - podanie do wiadomości imion i nazwisk uczniów przyjętych w postępowaniu uzupełniającym.
Od 09.05.2023 r. do 15.05.2023 r.  - rodzic / prawny opiekun albo osoba sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem potwierdzają pisemnie wolę przyjęcia dziecka do szkoły.
16.05.2023 r  - podanie do wiadomości imion i nazwisk kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

Wszystkie informacje i dokumenty znajdują się w zakładce O szkole/Rekrutacja do klasy I

do góry