Strona główna/Aktualności/ZASADY NETYKIETY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH ON-LINE W (..)

ZASADY NETYKIETY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH ON-LINE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CZELADZI

29 Października 2020

1. Podczas lekcji on line zachowujemy zasady dobrego wychowania wzajemnego szacunku.
2. Logujemy się do zajęć, co najmniej 5 minut przed lekcją.
3. Na początku każdej lekcji wyciszamy mikrofony i włączamy kamerki chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej. Nauczyciel ustala zasady pracy i komunikowania się na lekcji.
4. Sygnalizujemy chęć zabrania głosu, a nauczyciel udziela go konkretnej osobie.
5. Chat służy do porozumiewania się nauczyciela z uczniami, wysyłania linków do narzędzi, zadawania pytań do nauczyciela, zgłaszania problemów np. z połączeniem.
6. Uczniowie, którzy wyłączają sobie wzajemnie kamerki i mikrofon, udostępniają swoje ekrany niezwiązane z lekcją, włączają w czasie lekcji aplikacje lub gry - będą mieli zablokowane te funkcje w aplikacji Google Meet i otrzymają kary zgodne ze szkolnymi zasadami oceniania.
7. Jeżeli musisz coś pilnie przekazać domownikom - wyłącz mikrofon.
8. Pamiętaj o dzień dobry i do widzenia.
9. Podczas trwania lekcji on line nie używamy telefonów i tabletów do innych zajęć niż lekcja.
Pamiętaj!
Kultura osobista, stosowanie zasad i bezpieczne zachowanie podczas pracy w sieci to gwarancja skutecznej pracy on-line!

do góry