Strona główna/Aktualności/ZIELONA SZKOŁA 2024

ZIELONA SZKOŁA 2024

19 Czerwca 2024

Grupa 13 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi skorzystała
z wyjazdu do Pogorzelicy w terminie od 6 do 15 czerwca 2024 roku. Podczas pobytu w miejscowości nadmorskiej zrealizowano między innymi program edukacji ekologicznej oraz program profilaktyki zdrowotnej. Łącznie w realizacji zadania wzięło udział 162 uczniów czeladzkich szkół podstawowych.

Zadanie "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024" otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wysokość dotacji otrzymanej z WFOŚiGW dla gminy Czeladź wyniosła: 58 300,00 zł.

ZS

do góry