ETR

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Gdzie się znajdujemy?

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi znajduje się przy ulicy Reymonta 80

sp1

Zdjęcie przedstawia budynek szkoły przy ulicy Reymonta 80 w Czeladzi.

Kadra kierownicza

Dyrektorem jest mgr Agata Grabowska - Maj.
Zastępcą dyrektora jest mgr Joanna Jędrusik.

Czym zajmuje się szkoła?

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi jest placówką publiczną która:
• prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
• zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
• realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego
• realizuje ustalone przez ministra zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Kontakt z pracownikami szkoły

Zapraszamy do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Do szkoły można zadzwonić na numer 32 265 15 57
Wysłać e-mail na adres sp1@sp1.czeladz.pl
Napisać pismo i przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi, ul. Reymonta 80, 41-250 Czeladź
Przesłać pismo przez e-PUAP na adres nr skrytki/sp1czeladz/skrytka

Dostęp alternatywny

Osoby ze szczególnymi potrzebami w celu załatwienia sprawy mogą kontaktować się ze szkołą w wybrany, podany wyżej sposób.

Sekretariat

Sekretariat to miejsce, w którym można zostawić lub pobrać pisma, podania, dokumenty. Tutaj można również załatwić inne sprawy związane z pracą szkoły.

Jak trafić do sekretariatu?

Wchodzisz wejściem głównym - od strony ul. Reymonta 80.

wejście
Zdjęcie przedstawia wejście do budynku od ulicy Reymonta 80.

Po wejściu do budynku zatrzymaj się przed szklanymi drzwiami.

drzwi
Zdjęcie przedstawia drzwi wewnętrzne prowadzące do szkoły.

Zgłoś swoją wizytę w okienku dyżurki lub zadzwoń.
Czekaj na otwarcie drzwi przez pracownika szkoły.

okienko
Zdjęcie przedstawia okienko dyżurki i zaznaczony dzwonek.

Po wejściu skręć w korytarz na lewo.

korytarz
Zdjęcie przedstawia korytarz.

Trzecie drzwi po lewej stronie prowadzą do sekretariatu i gabinetu dyrektora.

sekretariat

Zdjęcie przedstawia drzwi wejściowe do sekretariatu i gabinetu dyrektora.

Do budynków szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jeśli jesteś osobą słabosłyszącą lub głuchoniemą.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się poprzez Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się poprzez e-mail:  sp1@sp1.czeladz.pl lub odwiedzić szkołę z osobą towarzyszącą w celu ułatwienia komunikacji.

Jeśli przyjedziesz do nas samochodem

Przyjeżdżając do szkoły możesz zaparkować na pobliskim, ogólnodostępnym parkingu przy ul. Reymonta 82.
Nie ma na nim miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
.

parking

Zdjęcie przedstawia parking przy ul. Reymonta 82

 

do góry