Come stai? Jak się masz?

Innowacja "Come stai? Jak się masz? będzie realizowana od października 2022r. do maja 2023r. i realizowana dla uczniów z klas IV-VI.
Ma ona na celu:
kształtowanie pozytywnej postawy w stosunku do obcych kultur
wprowadzenie nowego języka do szkoły
wzmocnienie motywacji uczniów do nauki języków obcych
oswojenie z nowym językiem
podniesienie samooceny
rozwijanie pamięci i koncentracji

do góry