Czytam z klasą - lekturki spod chmurki

Projekt „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki” polega na rozwijaniu czytelnictwa wśród dzieci i ma na celu rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,  pogłębianie wiedzy na temat dobroczynności, integracja zespołu klasowego. 

 

do góry