plan lekcji - 7 B

Poniedziałek
Nr lekcji Godziny Przedmiot Sala
1. 8.00 - 8.45 gdd 15
2. 8.55 - 9.40 geografia 36
3. 9.50 - 10.35 biologia 27
4. 10.45 - 11.30 język polski 36
5. 11.50 - 12.35 język niemiecki  36
6 12.55 - 13.40 matematyka  36
7 13.45 - 14.30  wf 2/2 s. gim. d
8 14.35 - 15.20 wf 2/2 s. gim. d

 

Wtorek
Nr lekcji Godziny Przedmiot Sala
0 7.05 - 7.50 fizyka 36
1 8.00 - 8.45 muzyka 36
2 8.55 - 9.40 geografia 15
3 9.50 - 10.35 język niemiecki 36
4 10.45 - 11.30 matematyka 36
5 11.50 - 12.35 matematyka 36
6. 12.55 - 13.40 język polski 36
7. 13.45 - 14. 30 chemia 36
8 14.35 - 15.20 inf. 1/2 s. inf.

 

Środa
Nr lekcji Godziny Przedmiot Sala
1 8.00 - 8.45 inf. 2/2 s. inf.
2 8.55 - 9.40 matematyka 36
3 9.50 - 10.35 język angielski 36
4 10.45 - 11.30 język polski 36
5 11.50 - 12.35 język polski 36
6 12.55 - 13.40  plastyka 30
7 13.45 - 14. 30 religia 36
8 14.35 - 15.20 wych. rodz. 36

 

Czwartek
Nr lekcji Godziny Przedmiot Sala
1 x x x
2 8.55 - 9.40 chemia 36
3 9.50 - 10.35 biologia 27
4 10.45 - 11.30 język angielski 36
5 11.50 - 12.35 fizyka 27
6 12.55 - 13.40 historia 36
7. 13.45 - 14.30 wf 1/2 s. gim.
8 14.35 - 15.20 wf 1/2 s. gim.

 

Piątek
Nr lekcji Godziny Przedmiot Sala
1 8.00 - 8.45 wf 1/2 s. gim. d
2 8.55 - 9.40 wf 1/2 s. gim. d
3 9.50 - 10.35 język angielski 36
4 10.45 - 11.30 historia 5
5 11.50 - 12.35 język polski 36
6 12.55 - 13.40 zajęcia z wychowawcą 36
7 13.45 - 14.30 wf 2/2 s. gim. m
8 14.35 - 15.20 wf 2/2 s. gim. m

 

do góry