Projekt Edukacyjny "Emocje"

Uczniowie klasy IV b przystąpili do udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Emocja", który wspiera rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży.

Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Projekt obejmuje pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach.

Projekt ma na celu:

  • Kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci.
  • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
  • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
  • Nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem- jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca.
  • Kształtowanie postaw empatii wobec inności.
  • Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
  • Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
  • Eliminowanie zachowań agresywnym w stosunku do inności.
  • Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.

do góry