Projekty edukacyjne w ramach NPRC

W świetlicy szkolnej realizowany jest projekt edukacyjny Świetlicowe Czwartki z Książką.
Co tydzień wychowawcy świetlicy czytają dzieciom książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytrelnictwa. Te spotkania z książką mają na celu popularyzowanie literatury dziecięcej, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz wskazywanie korzyści wynikających z czytania.

ś1     ś2

Klasa 1a realizuje projekt „Mądra mysz dużo wie” oparty na książeczkach edukacyjnych, które uczą, bawiąc,
i bawią, ucząc! Celem projektu jest m.in. rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, aktywnego słuchania, radzenie sobie w nowych sytuacjach oraz zapoznanie z niektórymi zawodami.

Klasa 2a przystąpiła w tym roku szkolnym do III edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Czytam z klasą - Lekturki spod chmurki. Projekt uzyskał patronat honorowy MEN. Jego głównym założeniem jest wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród uczniów klas 1-3, polegające na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie włączają się w wiele innowacyjnych działań. Trzecia edycja projektu polega na skorelowaniu treści określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Ponadto projekt ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie.

Realizacja I modułu
https://view.genial.ly/619d2443371f2c0df6e146d5/presentation-lekturki-spod-chmurki

Klasa 3a realizuje projekt "Nowa twarz książki". Uczniowie po przeczytaniu książki wykonali obwolutę
z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

nowa twarz książki

Klasy 4 a, 5 a i 5 b realizują projekt „Dzienniczek ciekawej książki”, propagujący czytelnictwo i zachęcający do częstego sięgania po literaturę dziecięcą. Uczniowie w ciągu roku szkolnego samodzielnie czytają książki i na ich podstawie tworzą dzienniczki, zawierające tytuł, autora książki, krótki opis, ilustrację oraz kilka zdań uzasadniających wybór książki i zachęcających innych do jej przeczytania.

ciekawa książka

Klasa 5b dodatkowo realizowała na podstawie książek "Wyzwanie dla umysłu" i "Sposób na matmę" projekt " Superpamięć". Uczniowie starali się opanować dwie metody zapamiętywania: ogniwo (łańcuchowa) oraz wieszaki. Zajęcia były prowadzone w formie zabawy.

pamięć1     pamięć2

„Mój lapbook o…” to projekt klasy 6 a, który polega na przeczytaniu książek z zasobu biblioteki, związanych
z ulubionym gatunkiem literackim lub zainteresowaniami. Każdy uczeń wykonuje lapbook, który jest formą kreatywnego i przestrzennego zaprezentowania informacji na temat wybranej pozycji książkowej.

lap1     lap2

Uczniowie klasy 7a na podstawie książki ,,Stowarzyszenie Umarłych Poetów’’ Nancy H. Kleinbaum wykonali projekt "Profile społecznościowe bohaterów". Klasa przeprowadziła również projekt "Pierwiastki chemiczne wokół nas" na podstawie książki "Jest chemia!". Końcowym efektem projektu stały się „chemiboxy” przedstawiające modele atomów, cząsteczek i ciekawostki dotyczące metali, stopów metali, wody, tlenku węgla oraz chlorku sodu. Prace będą dostępne w przyszłości w sali przyrodniczej dla innych klas.

profile bohaterów     c1

c2     c3

Klasa 7b w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przygotowała projekt zatytułowany "Nasze najciekawsze wydarzenia z historii Polski". Projekt miał na celu zachęcić uczniów do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej, rozbudzać kreatywność, a także kształtować zasady współpracy i odpowiedzialności za powierzone im zadania. Sami dokonali wyboru wydarzeń, które według nich były najciekawsze, podzielili się zadaniami. i przystąpili do realizacji projektu. Uczniowie doskonale poradzili sobie i w określonym przez nauczyciela czasie zaprezentowali swoje prace.

historia1     historia2

historia3     historia4

Klasa 7c w ramach projektu "Migamy" (na podstawie książki "Powiedz to w mig") poznali podstawowe zwroty w języku migowym oraz zapoznali się z faktami na temat świata Głuchych.  

Migamy1     Migamy2

Klasy ósme uczestniczyły w projektach "Plakat biblioteczny", "Selfie z książką" oraz "Książka czy film".

kl 8

 

do góry