Pracownicy

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Grabowska-Maj Agata - Dyrektor szkoły - nauczany przedmiot: język polski
mgr Jędrusik Joanna - Zastępca dyrektora szkoły - nauczany przedmiot: geografia
mgr Balińska Bożena - nauczany przedmiot: język angielski
mgr Bałdys Beata - nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Będkowska Krystyna - wychowawca świetlicy
mgr Boratyński Artur - nauczany przedmiot: informatyka
mgr Borzęcka Anna - nauczany przedmiot: język polski
mgr Brzytwa Dawid - nauczany przedmiot: plastyka
mgr Ciesek Renata - nauczany przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa
Falkus Joanna - nauczany przedmiot: doradztwo zawodowe
mgr Gorczyca Patrycja - nauczany przedmiot: chemia, matematyka
mgr Jastrząb Michał - nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne
mgr Karp Piotr - nauczyciel wspomagający
mgr Kazirodek Violetta - bibliotekarz
mgr Kozieł Edyta - nauczany przedmiot: język niemiecki
mgr Kurowska Danuta - nauczany przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Lipińska Agnieszka - nauczany przedmiot: język angielski
Łukjan Fabia - nauczany przedmiot: religia
mgr Łuszcz Ewa - nauczany przedmiot: przyroda, biologia
mgr Majcherczyk-Gruszka Katarzyna - nauczany przedmiot: język polski
mgr Małek Martyna - nauczyciel wspomagający
mgr Mizera Bartosz - nauczany przedmiot: muzyka
mgr Oprzędek Ewa - surdopedagog
mgr Pietrzyk Olga - nauczany przedmiot: język  polski
mgr Podgórni Anna - nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Pojawa Joanna - nauczany przedmiot: matematyka
mgr Skorek Daniel - psycholog szkolny
mgr Stróżycka Dorota - nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
mgr Swarlik Adam - nauczany przedmiot: geografia, informatyka
mgr Wcisło Janina - nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne
mgr Wilk Jadwiga - pedagog  szkolny
mgr Wojtanek Renata - nauczany przedmiot: fizyka
mgr Wójcik Beata - nauczany przedmiot: informatyka, technika
Yaroshenko Nataliia - pomoc nauczyciela
mgr Zagórska Dominika - nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
mgr Zegan Renata - wychowawca świetlicy

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Domagała Bożena - pracownik obsługi
Gardyńska Dorota - pracownik obsługi
Gorczyca Grażyna - woźna
Grząba Marta - personel kuchni
Gwizdała Katarzyna - pracownik obsługi
Kleczka - Pijajko Katarzyna - intendent
Kowacki Mariusz - konserwator
Obradović Ilona - personel kuchni
Pawłowska Katarzyna - starszy referent ds płac
Pąperska Maria - pracownik obsługi
Piejko Beata - księgowa
Szewczyk Małgorzata - sekretarz szkoły
Wojdas Jolanta - personel kuchni

do góry