Kalendarz roku szkolnego

4 września 2023r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2023r. - Zimowa przerwa świąteczna
29 stycznia - 11 lutego 2024 r. - Ferie zimowe
28 marca - 2 kwietnia 2024 r. - Wiosenna przerwa świąteczna
14 maja 2024r. - Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
15 maja 2024r. - Egzamin ósmoklasisty z matematyki
16 maja 2024r. - Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktycznych (tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
31.10.2023r.
29-30.04.2024r.
02.05.2024r.
31.05.2024r.
21 czerwca 2024r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca - 31 sierpnia 2024r. - Ferie letnie

do góry