Kalendarz roku szkolnego

1 września 2021r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2021r. - Zimowa przerwa świąteczna
14 lutego - 27 lutego 2022 r.. - Ferie zimowe
14 kwietnia - 19 kwietnia 2022 r. - Wiosenna przerwa świąteczna
24 maja 2022r. - Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
25 maja 2022r. - Egzamin ósmoklasisty z matematyki
26 maja 2022r. - Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
14 października 2021r. (na podstawie Karty Nauczyciela), 15 października 2021r. (piątek), 12 listopada 2021r (piątek),
7 stycznia 2022r.
(piątek), 2 maja 2021r. (poniedziałek), 17 czerwca 2022r. (czwartek) - dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. W tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica).
24 czerwca 2022r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca - 31 sierpnia 2022r. - Ferie letnie

do góry