Kalendarz roku szkolnego

1 września 2019r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2020r. - Zimowa przerwa świąteczna
1 lutego - 14 lutego 2021 r.. - Ferie zimowe
1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r. - Wiosenna przerwa świąteczna
25 maja2021r. - Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
26 maja2021r. - Egzamin ósmoklasisty z matematyki
27 maja2021r. - Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
2 listopada 2020r., 4 czerwca 2021r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. W tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica) - 20 grudnia 2020r.
25 czerwca 2021 r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca - 31 sierpnia 2021r. - Ferie letnie

do góry