Kalendarz roku szkolnego

1 września 2022r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2022r. - Zimowa przerwa świąteczna
16 - 26 stycznia 2023 r.. - Ferie zimowe
6 - 11 kwietnia 2023 r. - Wiosenna przerwa świąteczna
23 maja 2023r. - Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
24 maja 2023r. - Egzamin ósmoklasisty z matematyki
25 maja 2023r. - Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
14 października 2022r. (na podstawie Karty Nauczyciela), 2 listopada 2022r (środa) - dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. W tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica).
13 czerwca 2023r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca - 31 sierpnia 2023r. - Ferie letnie

do góry