Zebrania i konsultacje

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
7 września 2020r.
21 grudnia 2020r.
28 stycznia 2021r.
24 maja 2021r.

Konsultacje z rodzicami na bieżąco odbywają się poprzez e-dziennik.
Bezpośredni kontakt z nauczycielami w formie konsultacji może odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.

do góry