Zebrania i konsultacje

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
6 września 2021r.
20 grudnia 2021r.
27 stycznia 2022r.
23 maja 2022r.

Konsultacje z rodzicami na bieżąco odbywają się poprzez e-dziennik.
Bezpośredni kontakt z nauczycielami w formie konsultacji może odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.

do góry