Strona główna/Organizacja pracy szkoły/Szkolny konkurs ortograficzny 2023/2024.

Szkolny konkurs ortograficzny 2023/2024.

Szkolny konkurs ortograficzny w roku szkolnym 2023/2024.

Cel główny: wyrobienie u uczniów świadomości ortograficznej i interpunkcyjnej.
Biorą w nim udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII.

Uczniowie piszą 4 dyktanda w I semestrze i 4 dyktanda w II semestrze.
Oceny z dyktand sumowane są na koniec I semestru i na koniec roku szkolnego. Liczba punktów - ocen stanowi wynik ucznia.
Uczniowie z najwyższymi wynikami otrzymają dyplomy i nagrody. Tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii otrzymuje uczeń z najwyższą liczbą punktów.
Błędy ortograficzne, za które ocena obniżona jest o 1 (jeden) : u, ó, rz, ż, ch, h, „nie” z czasownikiem, rozpoczęcie zdania małą literą.
Pozostałe błędy ortograficzne i interpunkcyjne obniżają ocenę o 1/3 stopnia.
Błędy graficzne nie obniżają oceny, chyba że jest to brak litery ó, u, rz, ż, ch, h.

Powodzenia!

do góry