Bawię się i uczę z Grzesiem

Innowacja "Bawię się i uczę z Grzesiem" będzie realizowana w terminie od grudnia 2022r. do końca marca 2023r. w wymiarze 1 godziny tygodniowo jako zajęcia pozalekcyjne dla klasy II i III. Ma ona na celu zapoznanie uczniów z twórczością Grzegorza Kasdepke i przekazywanych przez niego wartości edukacyjnych i wychowawczych. Wybrane pozycje tego autora mają za zadanie:
poszerzanie wiedzy o świecie,
poszerzanie zasobu słownictwa,
rozwijanie wyobraźni,
stymulowanie rozwoju,
kształtowanie wrażliwości etycznej i moralnej
pomaganie w rozumieniu siebie i innych.

do góry