Europa i ja

Innowacja "Europa i ja" będzie trwać od października 2022r. do maja 2023r. i realizowana z uczniami uczęszczającymi na świetlicę szkolną. Ma ona na celu:
rozbudzenie w młodym pokoleniu zainteresowań związanych z krajmi europejskimi
wzbogacanie wiedzy uczniów na temat wybranego państwa
kształtowanie postawy szacunku wobec innych
rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji
wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania
integracja zespołu
rozwijanie umiejętności pracy w grupie
naukę przez zabawę

do góry