Rozwińmy skrzydła

Głównym celem projektu Rozwińmy skrzydła realizowanego w okresie od 1 IX 2016 r. do 22 IV 2018 r. było podniesienie i wyrównanie u uczniów kompetencji matematycznych, informatycznych, językowych, społecznych oraz wyposażenie uczniów w umiejętności uczenia się w celu uzyskania pożądanego na rynku pracy zawodu jak również samodzielnego, odpowiedzialnego i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zdjęcia z zajęć realizowanych w ramach projektu "Rozwińmy skrzydła".
Link do glerii zdjęć 

Artykuły z zajęć realizowanych w ramach projektu "Rozwińmy skrzydła".
Link do strony archiwalnej: http://www.archiwum.sp1.czeladz.pl/o_szkole/Rozwinmy_skrzydla

do góry