Plan lekcji - 7 A

Poniedziałek
Nr lekcji Godziny Przedmiot Sala
1. 8.00 - 8.45 wych. rodz.  33
2. 8.55 - 9.40 język niemiecki  33
3. 9.50 - 10.35 matematyka  33
4. 10.45 - 11.30 matematyka  33
5. 11.50 - 12.35 biologia  27
6 12.55 - 13.40 język angielski 33
7 13.45 - 14.30 wf 2/2 s. gim. d
8 14.35 - 15.20 wf 2/2 s. gim. d

 

Wtorek
Nr lekcji Godziny Przedmiot Sala
0 7.05 - 7.50 wf 1/2 s. gim. d
1 8.00 - 8.45 wf 1/2 - inf. 2/2 s. gim. d /s. inf.
2 8.55 - 9.40 fizyka 33
3 9.50 - 10.35 geografia 15
4 10.45 - 11.30 język polski 33
5 11.50 - 12.35 język polski 33
6 12.55 - 13.40 chemia  33
7 13.45 - 14.30 biologia 27

 

Środa
Nr lekcji Godziny Przedmiot Sala
0 7.05 - 7.50 wf 1/2 s. gim. d
1 8.00 - 8.45 wf 1/2 s. gim. d
2 8.55 - 9.40 muzyka 33
3 9.50 - 10.35 język polski 33
4 10.45 - 11.30 matematyka 33
5 11.50 - 12.35 język angielski  33
6 12.55 - 13.40  gdd 33
7 13.45 - 14.30 język angielski 33
8 14.35 - 15.20 plastyka 30

 

Czwartek
Nr lekcji Godziny Przedmiot Sala
1 x x x
2 8.55 - 9.40 geografia 33
3 9.50 - 10.35 język polski 33
4 10.45 - 11.30 język polski 33
5 11.50 - 12.35 matematyka 33
6 12.55 - 13.40 chemia  33
7 13.45 - 14.30 fizyka 33
8 14.35 - 15.20 historia 5

 

Piątek
Nr lekcji Godziny Przedmiot Sala
0 7.05 - 7.50 inf. 1/2 s. inf.
1 8.00 - 8.45 historia  5
2 8.55 - 9.40 język angielski  33
3 9.50 - 10.35 język angielski  33
4 10.45 - 11.30 zajęcia z wychowawcą 33
5 11.50 - 12.35 język niemiecki 33
6 12.55 - 13.40 religia 33
7 13.45 - 14.30 wf 2/2 s. gim. d
8 14.35 - 15.20 wf 2/2 s. gim. d

 

do góry