Plan lekcji - 8 A

Poniedziałek
Nr lekcji Godziny Przedmiot Sala
1. 8.00 - 8.45 gdd  34
2. 8.55 - 9.40 zaj. z wych.  34
3. 9.50 - 10.35 geografia  34
4. 10.45 - 11.30 język polski  34
5. 11.50 - 12.35 chemia  34
6 12.55 - 13.40 eduk. dla bezp.  34
7 13.45 - 14.30 wych. rodz. 34

 

Wtorek
Nr lekcji Godziny Przedmiot Sala
1 8.00 - 8.45 fizyka 34
2 8.55 - 9.40 język polski 34
3 9.50 - 10.35 matematyka 34
4 10.45 - 11.30 język niemiecki 34
5 11.50 - 12.35 wf s. gim. m
6 12.55 - 13.40 biologia 27
7 13.45 - 14.30 inf. 2/2 s. inf.

 

Środa
Nr lekcji Godziny Przedmiot Sala
1 8.00 - 8.45 religia 35
2 8.55 - 9.40 język angielski 35
3 9.50 - 10.35 chemia  35
4 10.45 - 11.30 historia  5
5 11.50 - 12.35 matematyka  34
6 12.55 - 13.40 język angielski  34
7 13.45 - 14.30 inf. 1/2 s. inf.

 

Czwartek
Nr lekcji Godziny Przedmiot Sala
1 8.00 - 8.45 język polski 34
2 8.55 - 9.40 język polski 34
3 9.50 - 10.35 matematyka 34
4 10.45 - 11.30 matematyka 34
5 11.50 - 12.35 język angielski 34
6 12.55 - 13.40 fizyka 27
7 13.45 - 14.30 wos 5
8 14.35 - 15.20 wf s. gim. m
9 15.25 - 16.10 wf s. gim. m

 

Piątek
Nr lekcji Godziny Przedmiot Sala
1 8.00 - 8.45 doradz. zawodowe 34
2 8.55 - 9.40 historia  5
3 9.50 - 10.35 wos  5
4 10.45 - 11.30 język niemiecki  34
5 11.50 - 12.35 język polski  34
6 12.55 - 13.40 wf s. gdim.
7 13.45 - 14.30 religia 34

 

do góry