Zajęcia pozalekcyjne

W roku szkolnym 2020/2021 będą odbywać się zajęcia w ramach projektu "Droga do sukcesu".
Ze względu na trwającą pandemię, konsultacje z poszczególnych przedmiotów odbywać się będą po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielami w sposób tradycyjny lub on line.

do góry