Droga do sukcesu

„Droga do sukcesu” kolejny projekt edukacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Szkoła Podstawowa nr 1 pozyskała kolejne środki finansowe na realizację projektu „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Budżet projektu to 321 248,49 PLN;
dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich wynosi 273 061,21 PLN.
Czas realizacji - od 5 sierpnia 2019 r. do 21 stycznia 2021 r.
 
Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi. Celem jest poprawa jakości kształcenia, wspomożenie całościowe i wyrównanie za pomocą systematycznej pracy i nowatorskich metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komputerowej kompetencji matematycznych, językowych, społecznych, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wyposażenie uczniów w umiejętność uczenia się w celu uzyskania pożądanego na rynku pracy zawodu oraz samodzielnego, odpowiedzialnego, prawidłowego i świadomego funkcjonowanie w społeczeństwie.

W ramach projektu wyposażono pracownie przyrodnicze i matematyczne. Zakupiono 3 tablice interaktywne i podłogę interaktywną, meble do pracowni przyrodniczej, wizualizer, programy komputerowe do nauczania matematyki, fizyki, przyrody, zestawy demonstracyjne do nauczania fizyki, przyrządy do przeprowadzania obserwacji z chemii i z przyrody, wagi, mikroskopy, mapy geograficzne, plansze i modele demonstracyjne, łamigłówki i inne pomoce dydaktyczne.

Prowadzone będą dodatkowe zajęcia z matematyki i z języka angielskiego niwelujące dysproporcje, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, a także warsztaty, projekty i zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów.

Na zajęcia obowiązują kryteria rekrutacji:
oceny z przedmiotów uzyskane na koniec roku szkolnego tzn. uczniowie chcący uczęszczać na zajęcia wyrównawcze, którzy na koniec roku szkolnego otrzymali ocenę niedostateczną lub dopuszczającą - 2p., dostateczną -1p.

Uczniowie zdolni - ocena bardzo dobra i celująca - 2p., dobra - 1p.
rekomendacja wychowawcy (0p.-2p.);
systematyczny udział w różnych zajęciach dodatkowych w minionym roku szkolnym (0p.-2p.).

W przypadku udziału w zajęciach kształtujących kompetencje społeczne i samodzielnego uczenia się obowiązują wymienione kryteria, plus kryterium dodatkowe: wskazanie w opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną (0/1p.)

Uczniów z niepełnosprawnościami obowiązują takie same kryteria.

Proponowane zajęcia:
Klasy I - III - język angielski, matematyka, język niemiecki, zajęcia kształtujące kompetencje społeczne i samodzielnego uczenia się.
Klasy IV - VIII - język angielski, matematyka, język niemiecki, kółko biologiczne, kółko geograficzne, zajęcia gazetki szkolnej - Junior Media, zajęcia kształtujące kompetencje społeczne i samodzielnego uczenia się.

Zajęcia będą odbywać się od 16 września 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. i od 7 stycznia 2020 r. do 19 czerwca 2020 r., przez 30 tygodni.

Dokumenty rekrutacyjne:
deklaracja chęci udziału,
zgoda na udział w zajęciach,
wypełniona deklaracja z danymi osobowymi uczestnika projektu (ucznia),
oświadczenie uczestnika projektu.

Szczegółowych informacji na temat realizacji projektu „Droga do sukcesu” udzielą wychowawcy podczas godzin wychowawczych, a dla rodziców podczas zebrań, które odbędą się 9 września 2019 r.

Koordynator projektu
Agata Grabowska - Maj

Link do GALERII ZDJĘĆ

Kategoria: Powiązane pliki [16]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
pdf 2019-12-11 Godziny i minuty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 601
Godziny i minuty.pdf 0.92MB zobacz
pdf 2019-12-15 Droga do sukcesu w 1A.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 593
Droga do sukcesu w 1A.pdf 13.12KB zobacz
pdf 2019-12-30 Magiczny dywan.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 554
Magiczny dywan.pdf 110.59KB zobacz
pdf 2019-12-30 O zajęciach matematycznych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 498
O zajęciach matematycznych.pdf 897.75KB zobacz
pdf 2019-12-30 Chwalimy się matematycznymi sukcesami.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 509
Chwalimy się matematycznymi sukcesami.pdf 38.48KB zobacz
pdf 2020-01-06 Rozwijamy umiejętności językowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 516
Rozwijamy umiejętności językowe.pdf 2.61MB zobacz
pdf 2020-01-08 Między nami - Wiadomości Szkolnego Mundurka.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 542
Między nami - Wiadomości Szkolnego Mundurka.pdf 185.5KB zobacz
pdf 2020-01-16 Fotoreportaż z otwarcia pracowni przyrodniczej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 512
Fotoreportaż z otwarcia pracowni przyrodniczej.pdf 692.15KB zobacz
pdf 2020-02-03 Rozwijamy umiejętności matematyczne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 543
Rozwijamy umiejętności matematyczne.pdf 199.48KB zobacz
pdf 2020-02-24 Zajęcia koła przyrodniczego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
Zajęcia koła przyrodniczego.pdf 30.94KB zobacz
pdf 2020-12-29 Zabawy matematyczne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 492
Zabawy matematyczne.pdf 153.19KB zobacz
pdf 2020-09-30 Z angielskim łatwiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 496
Z angielskim łatwiej 769.97KB zobacz
pdf 2020-09-30 Zajęcia innowacyjne z języka niemieckiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 471
Zajęcia innowacyjne z języka niemieckiego 1.1MB zobacz
pdf 2020-12-29 Zajęcia matematyczne w III a.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 475
Zajęcia matematyczne w III a.pdf 770.98KB zobacz
pdf 2020-12-29 Matematyczni piraci.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 507
Matematyczni piraci.pdf 21.31KB zobacz
pdf 2021-01-27 Warsztaty przyrodnicze.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 464
Warsztaty przyrodnicze.pdf 80.57KB zobacz
do góry