Meine Schule. Mein Zuhause

Uczniowie klas 7 a i 8 a przystąpili do międzynarodowego projektu eTwinning "Meine Schule. Mein Zuhause" (Moja szkoła, mój dom). W projekcie biorą udział szkoły z Łotwy i z Turcji. Celem projektu jest zwiększenie motywacji do nauki języka niemieckiego oraz współpraca uczniów i nauczycieli z różnych krajów. W ramach projektu uczniowie z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej tworzą logo projektu, awatary, gry i krzyżówki online. Efektem końcowym będzie wymiana wykonanych prac z uczniami z Łotwy i Ukrainy oraz wystawa w szkole.

do góry