Program InstaLing

Klasa VIIIa przystąpiła do XVI Edycji Programu InstaLing pod patronatem MEN, który pomaga rodzicom i uczniom w systematycznej nauce słownictwa z języków obcych.

InstaLing to:
Efektywna nauka
Najlepsze rezultaty daje systematyczna praca. Codzienne przeznaczenie kilka minut na naukę przyniesie efekty.

Atrakcyjna forma
Nauka realizowana jest poprzez quiz, w którym wpisuje się słówka bądź frazy do zdania wyświetlonego na ekranie.

Inteligentne narzędzie
Program zbiera informacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów związanych z każdym słówkiem i dostosowuje indywidualnie poziom trudności.

Monitorowanie postępów
InstaLing daje możliwość wglądu w raporty o systematyczności pracy, postępach oraz obserwować efekty nauki.

do góry